ŁAWECZKA.PL

Świadomi i odpowiedzialni pracodawcy oraz ich pracownicy, jako Ambasadorzy Projektu Ławeczka.pl, tworzą pozytywne relacje z otoczeniem biznesowym, wspierają społeczność lokalną oraz działania proekologiczne, prozdrowotne i prospołeczne. Wspólnie z nami stawiają w przestrzeni miejskiej (m.in. w parkach) eleganckie ławeczki, z pięknym grawerowanym logo firmy wspierającej nasz projekt. Ponadto przyczyniają się także do nasadzeń drzew, wnosząc w ten sposób swój ważny wkład w ochronę przyrody i zdrowia mieszkańców miast. Wspólna inicjatywa na rzecz społeczności lokalnych tworzy również trwałą wieź pomiędzy przedsiębiorstwami i konsumentami, pracodawcami i pracownikami, a także kandydatami do pracy. Każda firma, która złoży aplikację do udziału w projekcie, może mieć swoją elegancką ławkę oraz stać się Ambasadorem Drzewa. Ich liczba zależy od samych zainteresowanych firm. Projekt jest dedykowany świadomym pracodawcom, którzy chcą w prosty i szybki sposób rozpocząć, zintegrować i wzmocnić swoje działania z zakresu CSR + EB + HR, wspierając przy tym lokalną społeczność, działania ekologiczne oraz pozytywny odbiór swojej marki.

Szybki kontakt

Tel.: Witold 604-153-486 [] Rafał 607-283-482
E-mail: biuro@ławeczka.pl

Nie zwlekaj - zadzwoń / napisz do nas!

Myślimy globalnie, działamy lokalnie

CELE PROJEKTU:

 • Ofiarowanie (bezpłatnie) mieszkańcom gmin i osiedli, które przystąpią do Projektu, elementów małej infrastruktury miejskiej – tj. nowych, wygodnych ławeczek oraz umożliwienie lepszej integracji społeczności lokalnych.

 • Zwiększenie liczby sadzonych w przestrzeni miejskiej drzew, tak ważnych m.in. w walce ze smogiem oraz z globalnym ociepleniem.
 • Stworzenie przedsiębiorstwom i instytucjom zaangażowanym w Projekt możliwości prezentacji w praktyce Wartości, którymi się kierują, w ramach szlachetnej inicjatywy dedykowanej społecznościom lokalnym.

 • Personal Branding pracowników zaangażowanych w Projekt firm i instytucji, którzy włączą się w działania proekologiczne, prozdrowotne i prospołeczne.

 • Zbudowanie społeczności pracodawców, którzy wspólnymi siłami przyczynią się do:

  a) rozwoju przestrzeni publicznej wykorzystywanej przez społeczności lokalne, na rzecz których i/lub w sąsiedztwie których prowadzą oni swoją działalność,

  b) uatrakcyjnienia aktywnego wypoczynku mieszkańców z najbliższej okolicy,

  c) wypełnienia luk w infrastrukturze, jaką jest niewystarczająca liczba ławek,

  d) zadbania o interesy społeczne, ochronę środowiska, a także o budowę dobrych relacji ze społecznościami lokalnymi, opartych na społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),

  e) stworzenia dowodu społecznego w zakresie możliwości efektywnej współpracy nawet pomiędzy firmami konkurencyjnymi a także różnymi instytucjami, które w ramach Projektu połączą swoje wysiłki na rzecz społeczności lokalnych.

----------------------------------------------------------------------------------------

Przesyłając wiadomość poprzez poniższy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Human Capital Consulting Group Witold Moszyński & Partners z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 11/110, 00-189 Warszawa (dalej: HCCG), zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204)). ). HCCG informuje, iż będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. We wszelkich sprawach, w tym dot. Pana/Pani danych osobowych można się z nami kontatkować pod adresem biuro@ławeczka.pl.Formularz kontaktowy

 _____   ______  ____   _____  
 / ____|| /_  _// | _ \\  | ___|| 
/ //---`'  -| ||-  | |_| || | ||__  
\ \\___   _| ||_  | . //  | ||__  
 \_____|| /_____// |_|\_\\  |_____|| 
 `----`  `-----`  `-` --`  `-----`